Missie en visie


Wij zijn een not for profit organisatie die geld inzamelt om vrijwilligers in Afrika te ondersteunen. Ons werk draagt bij aan een veelbelovende en gezonde toekomst voor Afrikaanse kinderen en en hun families. Ons doel is een groeiend aantal vrijwilligers op het Afrikaanse continent te ondersteunen. In ons werk staan mensen, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en samenwerking centraal.

Mensen

Onze vrijwilligers helpen iedereen die onze steun nodig heeft, in lijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het bijzonder artikelen 18 en 25.

Verantwoordelijkheid

Wij verzorgen iedereen die God aan onze zorg toevertrouwt met waardigheid en respect.

Ontwikkeling

Onze activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 1-4 van de Verenigde Naties.

Samenwerking

Waar nodig en mogelijk werken we samen met organisaties die dezelfde doelen voor ogen hebben.