Kwaliteitsonderwijs


Onderwijs is een belangrijke factor bij het oplossen van armoede. In de afgelopen 10 jaar is er veel vooruitgang geboekt in het verbeteren van toegang tot onderwijs en het aantal inschrijvingen van nieuwe leerlingen, vooral meisjes. Desalniettemin, in 2018 gingen 250 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Dat is bijna één op de vijf kinderen wereldwijd. Meer dan de helft van alle kinderen en jongeren in de wereld kan niet op een bepaald basisniveau lezen of rekenen.

De COVID-19 pandemie heeft er voor gezorgd dat in veel landen de scholen tijdelijk gesloten zijn. Dit heeft vooral een impact gehad op de honderden miljoenen kinderen die voor hun eten afhankelijk zijn van schoolmaaltijden.

Nog nooit is meer dan 90% van alle kinderen tegelijkertijd niet naar school geweest, met negatieve gevolgen voor schoolresultaten. Dit geldt in het bijzonder voor de meest kwetsbare en kansarme kinderen. De pandemie heeft verregaande negatieve consequenties voor de vooruitgang die was geboekt in het verbeteren van onderwijs wereldwijd.