Ons bestuur


Het bestuur van Afaayo bestaat uit vijf leden:

Voorzitter – de heer G. Bakker

Penningmeester – mevrouw W. Bazen

Secretaris – mevrouw M. Bakker

Algemeen bestuurslid – mevrouw G. van der Does de Bye

Algemeen bestuurslid – vacant

Het bestuur vergadert ten minste eens per kwartaal, of vaker indien nodig. Bestuursbesluiten worden doorgaans met een meerderheid van stemmen genomen, in uitzonderlijke gevallen is een unanieme beslissing noodzakelijk.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, er is geen limiet qua aantal termijnen.