Andere projecten


Waar mogelijk en nodig werkt Afaayo samen met projecten die vergelijkbare doelstellingen hebben.

Our Energy Foundation

Deze organisatie zorgt met behulp van zonne-energie voor een betrouwbare en stabiele stroomvoorziening bij instellingen en scholen in Afrika. Samen met Afaayo heeft Our Energy Foundation zonnepanelen geïnstalleerd bij Home of Hope.

Hierdoor is het project minder afhankelijk van het reguliere stroomnetwerk, wat vaak verstoord is. Dankzij de zonnepanelen is er een regelmatige toevoer van stroom waardoor de dagelijkse gang van zaken op het project beter geregeld kan worden.

Zodra het ziekenhuis en de kliniek bij Home of Hope zijn gebouwd zal Afaayo opnieuw met Our Energy Foundation samenwerken. Zeker bij de medische faciliteiten is een betrouwbare stroomvoorziening van levensbelang.

The Home of Hope and Dreams

Het project ‘The Home of Hope and Dreams’ wil kinderen die alle hoop verloren hebben weer hoop en zekerheid geven door middel van goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving.

Wanneer de projectleidster van The Home of Hope and Dreams voor langere tijd afwezig is neemt Afaayo de belangrijkste organisatorische zaken op dit project waar.

Eerste hulp

In 2021 zal Renske in Uganda een aanvullende EHBO-cursus volgen waarna zij patiëntentransport mag begeleiden voor kinderen en volwassenen die na een ziekenhuisopname terug naar huis gaan.