Wij zijn Afaayo, de stichting die vrijwilligers in Afrika ondersteunt.

De vrijwilligers van Afaayo helpen kansarme Afrikaanse kinderen en hun families. Dagelijks lijden te veel kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden aan de gevolgen van ziektes en aandoeningen die makkelijk te voorkomen of behandelen zijn.

Het woord ‘afaayo’ komt uit het Luganda en betekent ‘God zorgt’. Wij zijn eensgezind in de overtuiging dat de Bijbel, het Woord van God, altijd relevant is. Dus ook in onze huidige tijd. Door Gods genade zijn wij in staat te zorgen voor hen die door Hem aan ons zijn toevertrouwd.

Onze focus is de gezondheid en het welzijn van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom ondersteunen wij vrijwilligers die hun vaardigheden en expertise in medicare willen gebruiken om in Afrika te werken. Op deze manier komt onze hulp direct bij kinderen en hun failies terecht. Onze vrijwilligers werken voor een bepaalde periode bij één of meer specifieke projecten, of zijn permanent actief in het veld.