Geen honger


Na jaren van afname is het aantal mensen dat honger lijdt sinds 2015 weer langzaam gestegen. Huidige schattingen laten zien dat bijna 700 miljoen mensen honger hebben, dit is 8,9 procent van de wereldbevolking. In het afgelopen jaar zijn er 10 miljoen mensen bijgekomen en in de afgelopen vijf jaar bijna 60 miljoen. In Afrika ten zuiden van de Sahara zijn relatief veel mensen ondervoed, in deze regio is een op de vier mensen ondervoed of lijd aan honger.

De wereld ligt niet op schema om de doelstelling van Geen honger te bereiken in 2030. Integendeel, door recente ontwikkelingen kan het aantal ondervoede mensen stijgen naar 850 miljoen in 2030. Bijna de helft van de sterfte bij kinderen onder vijf is te wijten aan ondervoeding en honger.

Volgens het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties hebben 135 miljoen mensen last van acute honger. Dit is grotendeels veroorzaakt door conflicten, klimaatverandering en economische krimp. De COVID-19 pandemie kan dit nummer verdubbelen. In 2021 lopen dus nog eens 130 miljoen mensen risico op acute honger.

Met meer dan 250 miljoen mensen op of over het randje van hongersnood is het nodig om nu actie te ondernemen. Vooral door voedsel en humanitaire hulp te bieden in risicogebieden. Afaayo ondersteunt kleinschalige humanitaire programma’s in de Ugandese hoofdstad Kampala en omgeving.

Het is nodig dat het wereldwijde landbouwsysteem fundamenteel veranderd om de honger en ondervoeding van 700 miljoen mensen op te lossen en ook nog 2 miljard mensen extra te kunnen voeden in 2050 (verwachte bevolkingsgroei). Het opleiden van lokale boeren, meer productiviteit, toegang tot regionale, nationale en internationale markten en duurzame voedselproductie zijn allemaal belangrijke factoren in de strijd tegen honger – zowel nu als in de toekomst.