Identiteit en aanpak


Onze identiteit is gefundeerd in het christendom. Het woord ‘afaayo’ komt uit de Lugandese taal en betekent ‘God zorgt’. Wij zijn één in het geloof dat de Bijbel, het Woord van God, altijd relevant is. Dus ook in de wereld van vandaag. Door Gods genade zijn we in staat om voor hen te zorgen, die Hij ons heeft toevertrouwd.

Onze focus is op de gezondheid en het welzijn van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom ondersteunen we vrijwilligers die hun vaardigheden en ervaring in medische verzorging willen gebruiken om in Afrika te werken. Op deze manier bieden wij directe ondersteuning aan kinderen en families die dat nodig hebben. Vrijwilligers kunnen voor een bepaalde periode bij één of meerdere projecten actief zijn, of permanent in het veld werken.

Onze vrijwilligers tekenen een ‘vrijwilligersovereenkomst’ voor ze bij Afaayo aan de slag gaan. Het vrijwillige karakter van de activiteiten van onze mensen staat aan de basis van hoe we opereren. Dit betekent dat we geld inzamelen om voor onze vrijwilligers de kosten te dekken die ze maken in het uitvoeren van hun werkzaamheden.