Uganda is één van de armste landen ter wereld. De bevolking van 44,7 miljoen mensen verkeert in grote economische en maatschappelijke problemen. Het land telt bijvoorbeeld 1,5 miljoen hiv/aids-besmettingen. Jaarlijks sterven naar schatting 21.000 Ugandezen aan de gevolgen van aids, het op zeven na hoogste aantal in de wereld. Het land telt achttien verschillende bevolkingsgroepen.

Van de bevolking is ongeveer 48% onder de 14 jaar. Een gemiddelde vrouw krijgt 5,45 kinderen. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is ongeveer 69 jaar. Slechts 2,4% van de bevolking is 65 jaar of ouder. De Ugandese bevolking groeit jaarlijks met 3,3%. Meer dan 21% van alle Ugandezen leeft onder de armoedegrens.

Demografie

Uganda is met een oppervlakte van 241.038 vierkante kilometer bijna zeven keer zo groot als Nederland. De hoofdstad van Uganda is Kampala. Het bruto binnenlands product per capita is $ 2.200,00 en de economie groeit met 4,8% (2017). Engels is de belangrijkste taal, verder worden er in Uganda 33 verschillende lokale talen gesproken. De grootste religies zijn: Protestant (45%), Rooms-Katholiek (39%) en Moslim (14%).

Basale omstandigheden

Veel Ugandezen leven zonder de meest basale middelen. Dit is te zien aan de huizen, aan de mensen die vervuild water drinken en aan de staat waarin de ziekenhuizen verkeren. In veel ziekenhuizen in Uganda worden patiënten eerder zieker dan beter.

Hoewel gemiddeld 77% van alle Ugandezen van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven hebben slechts weinigen hebben toegang tot echt goed onderwijs. Dit is één van de redenen dat de werkloosheid in Uganda hoog is: het ontbreekt de meesten simpelweg aan algemene ontwikkeling en vakkennis. Ook kinderarbeid speelt een negatieve rol. Ongeveer 25% van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar werkt. Officiële recente werkloosheidscijfers voor Uganda zijn overigens niet (vrij) beschikbaar, in 2014 werd de werkloosheid geschat op ongeveer 9%.

De statistieken verwerkt in dit artikel zijn gebaseerd op de gegevens over Uganda in The World Factbook van de CIA (pagina laatst bezocht op 20 maart 2021).