Onze mensen


De mensen die voor Afaayo werken doen dat vrijwillig. De stichting zamelt geld in om de kosten van onze vrijwilligers te kunnen dekken. Middels hun werk dragen we bij aan een veelbelovende en gezonde toekomst voor Afrikaanse kinderen en hun families. Ons doel is een groeiend aantal vrijwilligers op het Afrikaanse continent te ondersteunen.

Renske Bakker

Renske is sinds het begin actief bij Afaayo. Al meer dan 14 jaar woont en werkt zij in Uganda, waar ze betrokken is bij een aantal projecten in en rond de hoofdstad Kampala. Haar werk heeft een positieve impact op de levens van honderden kinderen en hun families. Renske woont in Kampala, samen met haar zoon Zefanja. Ze reist ook regelmatig naar projecten buiten de stad om daar te helpen. Eens in de paar jaar bezoekt Renske Nederland om haar sponsors te vertellen over haar werk en om tijd met familie en vrienden door te brengen.

Naar Uganda

In 2005 is Renske voor het eerst naar Uganda te gaan, om twee maanden te helpen als vrijwilliger in een kindertehuis. Het bleek een geweldige ervaring te zijn die haar inspireerde om te zoeken naar een permanent verblijf. Wetend dat ze iets zou kunnen betekenen kreeg ze haar roeping om terug te gaan. In Nederland werkte Renske als laborante in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Renske gelooft dat het haar roeping is om haar kennis en ervaring te gebruiken voor kansarme en zieke kinderen. Daarom is ze in 2007 definitief naar Uganda teruggekeerd.

Zefanja

Kort nadat Renske aan de slag was gegaan bij een kindertehuis kwam daar een paar weken oude baby binnen: Zefanja. In het begin had hij veel extra zorg en aandacht nodig. Daarom verbleef hij bij Renske in huis. Ze ontwikkelden een band en na verloop van tijd besloot Renske om Zefanja te adopteren. Toen hij één was is hij permanent bij haar komen wonen. De adoptieprocedure in Uganda loopt al een aantal jaren en vraagt daarom om veel geduld. Zefanja gaat naar school in Kampala en droomt er van om dierenarts of oceanograaf te worden.